Các khóa học đã đăng ký

SiPMEducation là tổ chức tư vấn du học có mối liên kiết chặt chẽ với các trường trung học, cao đẳng và đại học hàng đầu tại Anh quốc. Nếu học sinh lựa chọn việc học tập cấp trung học tại Anh quốc, học sinh có thể lựa chọn theo học tại trường trung học công lập hoặc tư thục tùy theo trình độ học vấn cũng như khả năng tài chính của gia đình.

Chương trình trung học của Anh kết thúc bằng chương trình A-Level, kết quả học sinh đạt được ở chương trình A-Level sẽ là cơ sở để các trường Đại học hàng đầu trên thế giới tuyển sinh.

- Đối tượng : Học sinh hoàn tất lớp 9 bậc trung học cơ sở tại VN có thể theo học tiếp chương trình trung học bậc GCSE và A-Level tại Anh quốc.

 • GCSE : Hoàn tất lớp 9 tại VN
 • A-Level : Hoàn tất lớp 10 hoặc lớp 11 tại VN

- Yêu cầu đầu vào :

 • GCSE : Đủ 14 tuổi, tương đương IELTS 4.5 hoặc Toefl 477, Điểm trung bình > 7.0
 • A-Level : Đủ 16 tuổi, tương đương IELTS 5.5 hoặc Toefl 531, Điểm trung bình > 7.0

- Độ dài khóa học :

 • GCSE : 3 - 4 kì
 • A-Level : 3 - 6 kì

- Đợt nhập học :

 • GCSE : Tháng 1 và 9
 • A-Level : Tháng 1, 4 và 9

- Học phí :

 • GCSE : 5.000 - 6.000 bảng/kì
 • A-Level : 1.500 - 6.000 bảng/kì

Chương trình dự bị đại học:

Chương trình dự bị đại học là chương trình chuẩn bị cho học sinh những kiến thức nền tảng chuẩn bị cho bậc học đại học. Vì hệ thống giáo dục của Anh quốc là 13 năm trong khi hệ thống giáo dục của Việt Nam chỉ có 12 năm nên học sinh bản xứ tại Anh quốc sẽ có kiến thức cao hơn học sinh quốc tế khi bước vào năm nhất Đại học.

Vì vậy học sinh quốc tế thường được yêu cầu phải trải qua 1 khóa học dự bị đại học trước khi bước vào chương trình đại học nhằm san bằng sự chênh lệch kiến thức giữa các học sinh. Khóa dự bị đại học này sẽ trang bị cho học sinh quốc tế những kiến thức cơ bản nhất liên quan đến khóa học đại học cũng như giúp học sinh quốc tế có khoảng thời gian thích nghi với môi trường sinh hoạt và học tập tại Anh quốc.

- Chương trình dự bị đại học thường được đào tạo tại các loại trường như sau :

 • Chương trình dự bị đại học giảng dạy trong khuôn viên trường Đại học và do chính giáo viên của trường Đại học giảng dạy. Học sinh sẽ được sử dụng các cơ sở vật chất của trường Đại học như học sinh bản xứ và thường được yêu cầu ở trong hệ thống kí túc xá do trường Đại học sắp xếp. Loại hình đào tạo này sẽ thích hợp cho những học sinh khá trưởng thành và muốn sớm trải nghiệm cuộc sống sinh viên cùng với học sinh bản địa.
 • Chương trình dự bị đại học giảng dạy tại các trường tư thục riêng biệt và sau khi kết thúc chương trình học sinh sẽ lựa chọn 1 trong các trường Đại học liên kết. Loại hình này thích hợp cho những học sinh cần có thời gian để thích nghi môi trường học tập đại học tại Anh quốc cũng như muốn trải nghiệm cuộc sống gia đình cùng với người dân bản xứ.
  • Đối tượng : Học sinh hoàn tất lớp 11 hoặc hết lớp 12 tại VN
  • Yêu cầu đầu vào : tương đương IELTS 4.0 trở lên hoặc Toefl 437 trở lên
  • Độ dài khóa học : 2 – 4 kì
  • Đợt nhập học : Tháng 1, 4 và 9
  • Học phí : 2.500 – 5.500 bảng/kì

Chương trình cao đẳng:

SiPM Education là đơn vị liên kết chặt chẽ với hệ thống các trường cao đẳng tại Anh quốc thông qua tập đoàn giáo dục quốc tế Navitas.

Chương trình cao đẳng thích hợp cho các sinh viên quốc tế có nguyện vọng rút ngắn thời gian bước vào các trường Đại học. Chương trình này chỉ đào tạo một số chuyên ngành phổ biến như kinh doanh, tài chính kế toán, kĩ thuật và công nghệ vi tính.

- Chương trình cao đẳng thường được đào tạo tại các loại trường sau:

 •  Chương trình Cao đẳng giảng dạy trong khuôn viên trường Đại học và do chính giáo viên của trường Đại học giảng dạy. Học sinh sẽ được sử dụng các cơ sở vật chất của trường Đại học như học sinh bản xứ và thường được yêu cầu ở trong hệ thống kí túc xá do trường Đại học sắp xếp. Loại hình đào tạo này sẽ thích hợp cho những học sinh khá trưởng thành và muốn sớm trải nghiệm cuộc sống sinh viên cùng với học sinh bản địa.
 • Chương trình Cao đẳng giảng dạy tại các trường tư thục riêng biệt và sau khi kết thúc chương trình học sinh sẽ lựa chọn 1 trong các trường Đại học liên kết. Loại hình này thích hợp cho những học sinh cần có thời gian để thích nghi môi trường học tập đại học tại Anh quốc cũng như muốn trải nghiệm cuộc sống gia đình cùng với người dân bản xứ.
  • Đối tượng : Học sinh hoàn tất lớp 12 với kết quả học tập tốt hoặc học sinh đang học các khóa cao đẳng, đại học tại VN
  • Yêu cầu đầu vào : tương đương IELTS 5.5 trở lên hoặc Toefl 513 trở lên
  • Độ dài khóa học : 2 – 3 kì
  • Đợt nhập học : tháng 1 và 9
  • Học phí : 3.000 – 5.500 bảng/kì

Chương trình đại học và sau đại học:

Chất lượng đào tạo bậc đại học cũng như sau đại học tại Anh quốc được công nhận và đánh giá cao trong cộng đồng giáo dục thế giới.

Chương trình học Đại học tại Anh quốc kéo dài từ 3 đến 4 năm (đối với hệ ĐH tại Anh) và 4 -5 năm (đối với hệ ĐH tại Scotland)
Học phí: 6000 – 15,000 bảng/năm

Đối với chương trình sau đại học, học sinh có thể đăng kí các khóa học dự bị thạc sĩ hoặc chuyển tiếp thạc sĩ trước khi bắt đầu khóa thạc sĩ nhằm chuẩn bị kiến thức vững chắc cho chương trình thạc sĩ. Sau các khóa này, học sinh sẽ được hỗ trợ tư vấn lựa chọn trường phù hợp.

- Chương trình dự bị thạc sĩ

 • Đối tượng : Học sinh hoàn tất chương trình cử nhân tại VN
 • Yêu cầu đầu vào : tương đương IELTS 4.5 trở lên hoặc Toefl 477 trở lên
 • Độ dài khóa học : 1 – 3 kì
 • Đợt nhập học : tháng 1,4, 5,6, 7,8 và 9
 • Học phí : 3.000 – 4.000 bảng/kì

Chương trình chuyển tiếp thạc sĩ

 • Đối tượng : Học sinh hoàn tất chương trình cử nhân tại VN
 • Yêu cầu đầu vào : tương đương IELTS 5.0 trở lên
 • Độ dài khóa học : 1 – 3 kì
 • Đợt nhập học : tháng 1 và 9
 • Học phí : 3.000 – 4.000 bảng/kì

- Tiểu học đến trung học : 13 năm

Bậc tiểu học:

 • Giai đoạn 1: lớp 1 – 2
 • Giai đoạn 2: lớp 3 – 6

Bậc trung học:

 • Giai đoạn 3: lớp 7 – 9
 • Giai đoạn 4:
  • GCSE: lớp 10 – 11

   Tại Vương quốc Anh học sinh ở lứa tuổi 16 học chương trình GCSE (General Certificate of Secondary Education) gồm 10 môn, đó là 2 năm của giai đoạn 3 bậc trung học và thi lấy chứng chỉ tốt nghiệp trung học. Thang điểm đánh giá kết quả thi là từ A* đến G. Học sinh thi bằng GCSE với số điểm từ A* đến C ở năm môn học trở lên, có thể học tiếp các khóa học sau phổ thông kéo dài 2 năm

  • A-Level: lớp 12-13

   Chương trình A-Level là một trong số các khóa được học sinh Anh và học sinh quốc tế lựa chọn. Chương trình được chia thành AS và A2 :

   • Ở bậc AS học sinh chọn từ 4 đến 6 môn, mỗi môn bao gồm 3 học phần và được thi cuối năm học thứ nhất.
   • Ở bậc A2 học sinh chọn ra 3 môn của bậc AS để học tiếp. Mỗi môn học ở bậc A2 cũng bao gồm 3 học phần và thi vào cuối năm học thứ hai.
   • Thang điểm đánh giá đạt kỳ thi AS cộng với A2 là từ A đến U. Kết quả của kỳ thi AS cộng với A2 sẽ tạo thành kết quả của chứng chỉ A hoàn chỉnh. Kết quả của cả hai năm học chứng chỉ A là điều kiện để vào đại học.

Bậc Cao Đẳng/Đại học:

 • Cao đẳng : 1 năm
 • Cao đẳng nâng cao : 1.5 năm
 • Đại học: 3 -4 năm (đối với hệ ĐH tại Anh) và 4 -5 năm (đối với hệ ĐH tại Scotland)

Thông thường, một khoá học đại học ở Anh kéo dài 3 -4 năm hoặc 4 -5 năm tuỳ theo sự lựa chọn nơi học và ngành học của sinh viên. Trong năm học, sinh viên sẽ phải học một số môn học bắt buộc và được chọn một số môn lựa chọn. Kết quả học của mỗi năm học sẽ được tính vào điểm tốt nghiệp đại học.

Một năm học đại học tại Anh thường được chia thành các kỳ :

 • Kỳ 1: cuối tháng 9 đến cuối tháng 12
 • Kỳ 2: từ tháng 1 đến tháng 3
 • Kỳ 3: từ tháng 4 đến tháng 6.

Trong hai kỳ học đầu, mỗi môn học thường sẽ có 2 cách giảng dạy khác nhau: ở giảng đường với rất nhiều sinh viên tham dự hoặc thảo luận tại lớp chỉ với khoảng từ 10 đến 20 sinh viên. Kỳ học thứ 3 thường dành cho sinh viên làm luận văn và chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi cuối năm.

Điểm số của từng môn sẽ thường được tính theo phần trăm, với phân loại bằng cấp như sau:

 • 70% trở lên là bằng loại 1
 • 60% - 69% là bằng loại 2:1
 • 50% - 59% là bằng loại 2:2
 • 40% - 49% là bằng loại 3
 • Dưới 40% là điểm không đạt .

Bậc Sau Đại Học :

 • Dự bị Thạc sĩ : 3 tháng -1 năm
 • Thạc sĩ : 1 năm
 • Tiến sĩ : 3 năm
Gallery

Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về các chương trình du học, các hoạt động và sự kiện trong tháng?
Thông tin học bổng
Bạn cần tìm hiểu thêm về các thông tin học bổng, các yêu cầu nhập học, học phí của các trường danh tiếng trên thế giới?
Các chương trình du học
Các chương trình du học dài hạn, trại hè và giao lưu quốc tế ngắn hạn vô cùng hấp dẫn và thú vị. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp

Bên cạnh các chương trình du học dài hạn với mức học bổng cao, SiPM Education nổi bật với các chương trình giao lưu văn hóa, trại hè ngắn hạn 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày cho đến 3 tuần hoặc 1 tháng phù hợp với năng lực, khả năng, thời gian và tài chính của nhiều phụ huynh và học sinh.

Tỷ lệ đạt visa của các đoàn tham gia giao lưu văn hóa và trại hè quốc tế hàng năm là 99% và tỷ lệ đạt học bổng thành công cho các học sinh nộp hồ sơ vào các trường đại học danh tiếng trên thế giới là 95% với mức học bổng lên đến 45,000$

SiPM Education là đối tác uy tín và thân thiết với rất nhiều trường THCS và THPT danh tiếng tại Hà Nội như Phan Đình Phùng, Kim Liên, Việt Đức, Trần Phú, Thăng Long, Chu Văn An, Hanoi-Amsterdam, Ngô Sĩ Liên, Phan Huy Chú..v...v... Hàng năm, SiPM Education thường xuyên tổ chức các sự kiện ngày hội du học, giới thiệu và tuyển sinh cho các chương trình dài hạn và ngắn hạn tại các trường. Ngoài ra, các học sinh và phụ huynh có thể tham khảo qua các kênh online của chúng tôi là fanpage và website.

SiPM Education có địa chỉ duy nhất tại tầng 4, tòa nhà North Star - số 4 Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc bạn có thể liên hệ với SiPM Education qua số điện thoại 086-860-8058 hoặc email info@sipmedu.com.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH

* Câu hỏi của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!